ABBYY Recognition Server 3.0

ABBYY Recognition Server 3.0

ABBYY Recognition Server 3.0 jest zaawansowanym rozwiązaniem serwerowym, które automatyzuje proces rozpoznawania obrazów i konwersji do dowolnie zadanego formatu według wcześniej ustalonych zasad. Wykonywanie zadań  skanowania, przetwarzania, weryfikacji oraz indeksacji może odbywać się niemal równocześnie na jednym lub na kilku stanowiskach co pozwala oszczędzać czas każdemu z pracowników.

 
 • Funkcjonalność
 • Parametry techniczne
 • Ceny

ABBYY Recognition Server 3.0 jest zaawansowanym rozwiązaniem serwerowym, które automatyzuje proces rozpoznawania obrazów i konwersji do dowolnie zadanego formatu według wcześniej ustalonych zasad. Wykonywanie zadań  skanowania, przetwarzania, weryfikacji oraz indeksacji może odbywać się niemal równocześnie na jednym lub na kilku stanowiskach co pozwala oszczędzać czas każdemu z pracowników.

System ten stosowany jest jako kompletne rozwiązanie "pod klucz" lub jako integralna część systemów zewnętrznych tj. systemów zarządzania treścią (content management), zarządzania dokumentami (document management), planowania zasobów przedsiębiorstwa (enterprise resource planning), skanowania dokumentów (document capture) oraz ich sortowania.

Stacja Skanująca
Nowa stacja skanująca oferuje intuicyjny interfejs dla szybkiego skanowania produkcyjnego w standardzie TWAIN, WIA oraz ISIS. Zeskanowane paczki dokumentów mogą zostać posortowane na grupy oraz wyeksportowane do folderów sieciowych, serwerów FTP lub bezpośrednio do ABBYY. Obieg dokumentów Recognition Servera dla dalszego OCR-owania oraz indeksowania.

Dostosowywania Reguł sortowania dokumentów
ABBYY Recognition Server 3.0  przedstawia funkcjonalność zapisów, która pozwala administratorowi na stworzenie bardziej elastycznych reguł sortowania dokumentów. Na przykład, nowy dokument może powstać gdy konkretne słowo, fraza lub kod kreskowy pojawi się na stronie.

Kluczowe Indeksowanie
ABBYY Recognition Server 3.0  zawiera Stację Indeksującą z intuicyjnym interfejsem użytkownika umożliwiającym opisanie dowolnymi cechami każdego dokumentu. Funkcja indeksująca na zasadzie “gumki” jest szybka i efektywna, gdzie zamiast wpisywania tekstu, operator może stworzyć jedynie zarys potrzebnych obszarów na stronie, a pola cech zostaną wypełnione automatycznie.

Dzięki nowej funkcjonalności skryptowej, wykrywanie typu dokumentu w oparciu o strukturę i zawartość oraz ich indeksowanie mogą zostać zrobione automatycznie.

Automatyczna obsługa dokumentów wyjściowych
Kiedy procesowanie za pośrednictwem  ABBYY Recognition Server jest ukończone, dokumenty wyjściowe oraz ich atrybuty mogą zostać przekazane do następnego etapu obiegu dokumentów lub do miejsca przechowania za pośrednictwem skryptu eksportowego. Osobny skrypt eksportowy może obsługiwać zadania nieudane.

Łączniki do Google oraz systemów wyszukiwania Microsoft
ABBYY Recognition Server 3.0 poszerza możliwości Google oraz systemów wyszukiwania Microsoft używanych w organizacj oferując API do Google Search Appliance, Microsoft Office SharePoint Server, oraz Pulpitu Windows. Dodatkowo do tradycyjnego indeksowania dokumentów tekstowych, do systemu wyszukiwania dodana jest możliwość pełnotekstowego indeksowania faksów, zeskanowanych umów, korespondencji oraz innych dokumentów z formatów TIFF, JPEG lub PDF do formatów umożliwiających ich łatwe odszukanie.

Nowe języki OCR
Ulepszenia funkcjonalne zawierają także większą dokładność, szybsze procesowanie oraz możliwości kombinacji hieroglificznych języków z innymi (nie tylko angielskim).
Nowe języki dla linii produktowej ABBYY Recognition Server 3.0 to Wietnamski, Jiddisz, Litewski Gotycki. Ponadto znacząco ulepszono również rozpoznawanie dla języka Chińskiego, Japońskiego i Koreańskiego.

Nowy Typy kodów kreskowych 2D
ABBYY Recognition Server 3.0 rozszerza zestaw odczytywalnych kodów kreskowych 2D, posiadając teraz w swojej ofercie większość najbardziej popularnych formatów. Nowe rodzaje kodów kreskowych w ABBYY Recognition Server 3.0 to Aztek, Data Matrix, QR Code

Technologia Adaptacyjna Dokumentów (ADRT) dla precyzyjnej rekonstrukcji dokumentów
Nowa technologia rozpoznawania oparta jest na innowacyjnym zestawie algorytmów syntezy dokumentów. Automatycznie tworzony jest logiczny model struktury dokumentów, który identyfikuje jej części składowe po przez:

 • Formatowanie elementów, takich jak nagłówek, stopka, przypisy, numery stron itp.
 • Kolejność/porządek, w której dokument powinien być odczytywany
 • Rozpoznawanie jak zrekonstruowane powinny być elementy strony.

ADRT automatycznie lokalizuje, determinuje i rekonstruuje różne części struktury dokumentu oraz umożliwia formatowanie jego elementów.

Wymagania systemowe

Server Manager

 • PC z Intel® Pentium®/Celeron®/Xeon™/Core™, AMD K6/Athlon™/Duron™/Sempron™/Opteron™ lub minimalna wydajność procesora 500 MHz.
 • Operating system: Microsoft® Windows® 7, Windows Server® 2008, Windows Vista®, Windows Server 2003, Windows XP.
 • Pamięć: 1 GB RAM.
 • Miejsce na twardym dysku: 20 MB dla instalacji i 1 GB dla operacji na programie.*
 • Microsoft .NET Framework 2.0 lub późniejszy jest wymagany dla przechowywania folderów w Microsoft SharePoint Server.
 • Microsoft Outlook 2000 lub późniejszy jest wymagany dla procesowania I wysyłania wiadomości e-mail przez Microsoft Exchange Server.
 • Konta, na którym jest uruchomiony serwer muszą mieć prawa zapisu / odczytu do następujących gałęzi rejestru::
  • HKEY_CLASSES_ROOT
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ABBYY
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\ABBYY

Stacja Skanująca

 • PC with Intel® Core™2/2 Quad/Pentium®/Celeron®/Xeon™, AMD K6/Turion™/Athlon™/Duron™/Sempron™ processor or compatible processor with a minimum clock speed of 2 GHz.
 • Operating system: Microsoft Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP (for localized interfaces, corresponding language support is required).
 • Memory: 512 MB RAM minimum; 1 GB recommended.
 • Hard disk space: 1 GB (including 125 MB for installation).
 • Scanner supporting TWAIN, WIA or ISIS.
 • Video card and display with a resolution of 1024×768.
 • Keyboard, mouse or other pointing device.

Stacja Procesująca

 • PC with Intel Pentium/Celeron/Xeon/Core, AMD K6/Athlon/Duron/Sempron/Opteron or compatible processor with a minimum clock speed of 500 MHz.
 • Operating system: Microsoft Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP.
 • Memory: 512 MB RAM plus an additional 300 MB for each recognition process.
 • Hard disk space: 600 MB for installation and 1 GB for program operation.*

Stacja Indeksacji

 • PC with Intel Pentium/Celeron/Xeon/Core, AMD K6/Athlon/Duron/Sempron/Opteron or other compatible processor with a clock speed of 500 MHz or higher.
 • Operating system: Microsoft Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP (for localized interfaces, corresponding language support is required).
 • Memory: 768 MB RAM.
 • Hard disk space: 500 MB for installation and 1 GB for program operation.*

Panel Administratora

 • PC with Intel Pentium/Celeron/Xeon/Core, AMD K6/Athlon/Duron/Sempron/Opteron or compatible processor with a minimum clock speed of 200 MHz.
 • Operating system: Microsoft Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP (for localized interfaces, corresponding language support is required).
 • Memory: 128 MB RAM.
 • Hard disk space: 30 MB.
 • Microsoft .NET Framework 2.0 or later is required for saving files to Microsoft SharePoint Server.

COM-based API

 • PC with Intel Pentium/Celeron/Xeon/Core, AMD K6/Athlon/Duron/Sempron/Opteron or compatible processor with a minimum clock speed of 200 MHz.
 • Operating system: Microsoft Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP.
 • Memory: 128 MB RAM.
 • Hard disk space: 15 MB.

Web Service

 • PC with Intel Pentium/Celeron/Xeon/Core, AMD K6/Athlon/Duron/Sempron/Opteron or compatible processor with a minimum clock speed of 200 MHz.
 • Operating system: Microsoft Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP.
 • Memory: 128 MB RAM.
 • Hard disk space: 15 MB and 100 MB for program operation.*
 • Microsoft IIS 5.1 or later.
 • Microsoft .NET Framework 2.0 or later.

Google Search Appliance Connector

 • PC with Intel Pentium/Celeron/Xeon/Core, AMD K6/Athlon/Duron/Sempron/Opteron or compatible processor with a minimum clock speed of 500 MHz.
 • Operating system: Microsoft Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP.
 • Memory: 128 MB RAM.
 • Hard disk space: the hard disk space required for program operation depends on the complexity and number of the images.

Microsoft Search IFilter

 • PC with Intel Pentium/Celeron/Xeon/Core, AMD K6/Athlon/Duron/Sempron/Opteron or compatible processor with a minimum clock speed of 500 MHz.
 • Operating system: Microsoft Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP.
 • Memory: 128 MB RAM.
 • Hard disk space: 10 MB for ABBYY Recognition Server 3.0 IFilter installation, the hard disk space required for program operation depends on the complexity and number of the images.

* miejsce na twardym dysku dla programu operacyjnego może być większe zaleznie od ilości przetwarzanych obrazów, jakości oraz zakładanej kompleksowości rozwiązania

Rozpoznawane języki

 • 47 języków z pomocą słowników: Armenian (Eastern, Western, Grabar), Bashkir, Bulgarian, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch (Belgium, Netherlands), English, Estonian, Finnish, French, German, German (new spelling), Greek, Hebrew, Hungarian, Indonesian, Italian, Latvian, Lithuanian, Norwegian (group of Bokmal and Nynorsk languages), Norwegian (Bokmal, Nynorsk), Old English, Old French, Old German, Old Italian, Old Spanish, Polish, Portuguese (Brazil, Portugal), Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Tatar, Thai, Turkish, Ukrainian, and Vietnamese.
 • 139 języków bez pomocy języków: Abkhaz, Adyghe, Afrikaans, Agul, Albanian, Altaic, Avar, Aymara, Azerbaijani (Cyrillic, Latin), Basque, Belarusian, Bemba, Blackfoot, Breton, Bugotu, Buryat, Cebuano, Chamorro, Chechen, Chinese (Simplified, Traditional), Chukchee, Chuvash, Corsican, Crimean Tatar, Crow, Dakota, Dargwa, Dungan, Eskimo (Cyrillic, Latin), Even, Evenki, Faroese, Fijian, Frisian, Friulian, Gagauz, Galician, Ganda, German (Luxembourg), Guarani, Hani, Hausa, Hawaiian, Icelandic, Ingush, Irish, Japanese, Jingpo, Kabardian, Kalmyk, Karachay-Balkar, Karakalpak, Kasub, Kawa, Kazakh, Khakass, Khanty, Kikuyu, Kirghiz, Kongo, Korean, Korean (Hangul), Koryak, Kpelle, Kumyk, Kurdish, Lak, Latin, Latvian Gothic, Lezgi, Luba, Macedonian, Malagasy, Malay (Malaysian), Malinke, Maltese, Mansi, Maori, Mari, Maya, Miao, Minangkabau, Mohawk, Moldavian (Latin), Mongol, Mordvin, Nahuatl, Nenets, Nivkh, Nogay, Nyanja, Occitan, Ojibway, Ossetian, Papiamento, Quechua, Rhaeto-Romanic, Romany, Rundi, Russian (Old Spelling), Rwanda, Sami (Lappish) , Samoan, Scottish Gaelic, Selkup, Serbian (Cyrillic, Latin), Shona, Somali, Sorbian, Sotho, Sunda, Swahili, Swazi, Tabasaran, Tagalog, Tahitian, Tajik, Tok Pisin, Tongan, Tswana, Tun, Turkmen, Tuvinian, Udmurt, Uigur (Cyrillic, Latin), Uzbek (Cyrillic, Latin), Welsh, Wolof, Xhosa, Yakut, Yiddish, Zapotec, and Zulu.
 • 4 sztuczne języki: Esperanto, Ido, Interlingua, and Occidental.
 • 6 juęzyków programistycznych: Basic, C/C++, COBOL, Fortran, Java, and Pascal.
 • MICR (E-13B).
 • Proste formuły chemiczne.
 • Cyfry.

Obsługiwane formaty wchodzące

 • BMP: black and white, gray, color. Compression methods: uncompressed, uncompressed Palette, uncompressed Mask, RLE compressed Palette
 • PCX, DCX: black and white, gray, color
 • JPEG, JPEG 2000 part1: gray, color
 • JBIG2: black and white
 • PNG: black and white, gray, color
 • GIF: black and white, gray. Compression methods: LZW
 • TIFF: black and white, gray, color, multi-image. Compression methods: Unpacked, CCITT Group 3, CCITT Group 3 FAX (2D), CCITT Group 4, PackBits, JPEG, ZIP, LZW
 • PDF (Version 1.7 or earlier)
 • DjVu: black and white, gray, color
 • WDP: black and white, gray, color

Obsługiwane formaty wychodzące

 • Microsoft Word (*.DOC, *.DOCX)
 • Microsoft Excel (*.XLS, *.XLSX)
 • Rich Text Format (*.RTF)
 • XML (*.XML)
 • PDF, PDF/A (*.PDF)
 • HTML (*.HTM)
 • CSV (*.CSV)
 • Plain text (*.TXT)
 • TIFF (*.TIFF)
 • JPEG, JPEG 2000 (*.JPG, *.J2K)
 • JPEG, JPEG 2000 (*.JPG, *.J2K)
 • FineReader internal format (FineReader Engine-compatible)

Typy kodów kreskowych

1D: Code 128, Code 39, EAN 13, EAN 8, Interleaved 2 of 5, Codabar (without checksum), UCC Code 128, Code 2 of 5 (Industrial, IATA, Matrix), Code 93, UPC-A, UPC-E, Patch Code, and Postnet.
2D: Aztec, Data Matrix, PDF 417, QR Code.

Wersje interfejsu użytkownika w językach:

English, German, French, Italian, Spanish, Russian

Licencje oprogramowania Recognitnion Server 3.0 konfigurowane są indywidualnie pod potrzeby klienta. Na ich funkcjonalność i cenę pływa wiele czynników m.in. produktywność (ilość stron możliwych do przetworzenia w skali miesiąca), obsługiwane formaty danych, czas trwania wsparcia technicznego oraz update assurance itd.

Uprzejmie prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym w celu przygotowania odpowiedniej oferty:

Generalny dystrybutor oprogramowania FineReader w Polsce: AutoID Polska S.A.
ABBYY Country Partner