ABBYY Recognition Server

ABBYY Recognition Server

ABBYY RECOGNITION SERVER jest zaawansowanym rozwiązaniem serwerowym, dedykowanym do konwersji dokumentów do archiwizacji cyfrowej, które automatyzuje proces rozpoznawania obrazów i konwersji do dowolnie zadanego formatu według wcześniej ustalonych zasad. Wykonywanie zadań  skanowania, przetwarzania, weryfikacji oraz indeksacji może odbywać się niemal równocześnie na jednym lub na kilku stanowiskach, co pozwala oszczędzać czas każdemu z pracowników.

 
 • Opis
 • Funkcjonalność
 • Parametry techniczne
 • Ceny

ABBYY Recognition Server zapewnia zaawansowany OCR do automatycznego przechwytywania i konwertowania dokumentów PDF. Umożliwia instytucjom i usługodawcom skanowania, ustalenie efektywnych procesów konwersji dokumentów papierowych, a także zamianę w plików TIFF, JPEG i PDF w elektroniczne pliki nadające się do wyszukiwania pełno tekstowego i długoterminowej archiwizacji cyfrowej.

 • Automatyczna konwersja do formatów PDF i PDF/A: Umożliwia digitalizację dużych zbiorów dokumentów oraz automatyczną konwersję skanów w formacie PDF lub PDF/A, które mogą być przechowywane i archiwizowane elektronicznie.
 • Usługa konwersji dokumentów dla dużych firm: Serwis pomocy dla klientów OCR i konwersji dokumentów, który jest dostępny z dowolnego miejsca 24 godziny na dobę
 • Tworzenie bibliotek programu SharePoint z możliwością przeszukiwania pełno tekstowego

Cechy:

Abbyy Recognition Server dzięki swoim zaawansowanym funkcjonalnościom jest rozwiązaniem przygotowanym do realizacji projektów związanych z przetwarzaniem średniej lub dużej ilości dokumentów.

Nowoczesna technologia OCR: dostarcza dokładne wyniki w 199 językach, żaden inny OCR nie obsługuje takiej ilości języków. Zawartość tekstowa jest dokładnie wyodrębniona. Program konwertuje dane do różnych formatów wyjściowych nadających się do archiwizowania, udostępniania i edytowania.

Wysoki poziom skalowalności: pozwala na wykorzystanie ABBYY Recognition Server w projektach w związanych z przetworzeniem milionów dokumentów w krótkim czasie.

Oszczędność i przystępność: Abbyy Recogniotion Server dedykowany do dużego natężenia przetwarzania dokumentów, system cechuje przystępność wdrożenia oraz prostota zarzadzania dzięki instytucje mogą zminimalizować koszty operacyjne. Konfiguracja systemu nie wymaga szkolenia. System charakteryzuje prosty i intuicyjny interfejs administratora. OCR wraz z procesami konwersji dokumentów uruchamiają się automatycznie na serwerze bez konieczności angażowania użytkownika końcowego.

Nieograniczony dostęp klienta: ABBYY Recognition Server: użytkownicy, klienci aplikacji mogą swobodnie uzyskiwać dostęp do systemu. Usługa OCR oraz konwersja dokumentów działa na serwerze Windows lub  serwerze sieciowym. Z rozwiązania może korzystać wielu użytkowników z danej instytucji lub z poza niej.

ABBYY Recognition Server służy jako scentralizowany system służący różnym procesom biznesowym i grupom użytkowników potrzebującym zróżnicowanych konwersji.

 • ABBYY Recognition Server - konwersja dokumentów -> kliknij tutaj
 • Przetwarzanie dokumentów za pomocą programu ABBYY Recognition Server -> kliknij tutaj
 • Rozwiązanie ABBYY dla platformy MS SharePoint -> kliknij tutaj

ABBYY RECOGNITION SERVER to narzędzie do zmiana informacji tekstowych umieszczonych w łatwo wykrywalnych w obrazach statycznych i przekształcając je w cenne zasoby obejmuje one:

 • PDF z dowolnego dokumentu: automatycznie konwertuje wersje papierowe obrazy oraz dokumenty elektroniczne i zapisuje je, jako skompresowane archiwum w formatach takich jak PDF lub PDF/A. Obsługiwana jest szeroka gama formatów wejściowych, w tym DOCX, XLSX, ODT, PPT i więcej.

 • Wsparcie dla różnych scenariuszy konwersji, ABBYY Recognition Server może przetwarzać dokumenty graficzne pochodzące bezpośrednio ze skanerów i urządzeń wielofunkcyjnych lub zaimportowanych z sieci lub folderów FTP, bibliotek programu Microsoft® SharePoint® lub skrzynek pocztowych. Oferuje również API do wysyłania zadań programowo z aplikacji klienta. Przekonwertowane dokumenty mogą być dostarczone do folderów docelowych, bibliotek programu SharePoint lub adresów e-mail, a także mogą wrócić do klienta za pośrednictwem API lub mogą być kierowane do docelowego systemu biznesowego przez regułę skryptową. Dla archiwów dokumentów graficznych „tylko do odczytu”, dostępny jest specjalny tryb, który umożliwia replikację całej struktury archiwum w wyszukiwalnym formacie bez zmiany oryginalnych obrazów.

 • Integracja z programem Microsoft SharePoint: Obrazy przed umieszczeniem w witrynie Microsoft SharePoint mogą być przetwarzane za pomocą OCR i konwertowane do przeszukiwalnych formatów w spójny sposób. Dokumenty graficzne, które są przechowywane w bibliotekach programu SharePoint można przekształcać w przeszukiwalne dokumenty PDF bezpośrednio w bibliotece. Zeskanowane pliki PDF mogą być wzbogacone o warstwę tekstową i przechowywane pod nową wersją numeru śledzenia historii dokumentu. Wszystkie nowo przybywające obrazy zostaną wykryte i przekonwertowane automatycznie. Dla archiwów TIFF w SharePoint dostępny jest filtr IFilter służący do wyodrębnienia zawartości tła.

 • OCR i rozpoznanie kodów kreskowych: Podstawą programu ABBYY Recognition Server jest potężny silnik OCR, który może przetwarzać dokumenty w ponad 190 językach. Uzupełniona go silnik rozpoznawania kodów kreskowych, który odczytuje kody kreskowe 1D i 2D, takie jak PDF417, kod QR i inne. Kody kreskowe mogą być wykorzystywane do separacji dokumentu lub jako źródło metadanych dla dokumentów.

 • Przypisywanie typów dokumentów i metadanych: Niektóre rodzaje dokumentów mogą być wykrywane automatycznie dzięki skryptowej regule lub mogą być przypisane ręcznie przez operatora. Wartości indeksu (metadanych) mogą zostać przechwycone z treści dokumentu dzięki wygodnemu narzędziu typu: „wskaż i kliknij” i przypisane do każdego dokumentu w zależności od jego typu.

 • Inteligentne przetwarzanie plików PDF, Zeskanowane pliki PDF można przekształcić w przeszukiwalne dokumenty PDF i PDF/A przez automatyczne wstawienie warstwy tekstowej. Pliki PDF, które zawierają już przeszukiwalny tekst (np. utworzone na komputerze dokumenty PDF) można przenieść do miejsca docelowego w takiej formie w jakiej są albo przekształcone w pliki PDF z zachowaniem zakładek, załączników, metadanych i oryginalnej, jakości obrazu.
 • Kompresja MRC PDF ABBYY Recognition Server tworzy pliki PDF o niewielkich rozmiarach i wysokiej, jakości wizualnej przy użyciu wyszukanej technologii kompresji MRC. Optymalny stosunek rozmiaru, do jakości plików PDF skompresowanych metodą MRC jest osiągany przez zastosowanie różnych metod kompresji do poszczególnych warstw tworzonego pliku PDF.
 • Równoważenie obciążenia Wbudowane mechanizmy równoważenia obciążenia zapewniają to, że serwer wykorzystuje wszystkie dostępne zasoby sprzętowe w najbardziej efektywny sposób. Kolejkowanie zadań jest dynamicznie rozdzielone pomiędzy stacjami i ich CPU w celu przetwarzania równoległego. Dodatkowe narzędzia równoważenia obciążenia są dostępne dla administratora w postaci harmonogramu i priorytetów.
 • Dostosowanie i integracja ABBYY Recognition Sever może być wykorzystywany zarówno jako autonomiczna niezależna usługa, a także jako integralna część większego systemu biznesowego. Oferuje on różnorodne narzędzia do integracji, w tym interfejs API COM, sieciowy interfejs API, pliki XML ze skryptami i dyrektywami (bilety XML)

ZASADY DZIAŁANIA ABBYY Recognition Server:

Rozwiązanie przetwarza każdy plik obrazu zgodnie z przepływem pracy - zbiorem parametrów przetwarzania zdefiniowanych przez administratora. ABBYY Recognition Server może uruchomić kilka przepływów pracy z różnymi parametrami jednocześnie. Każdy przepływ pracy odpowiada unikalnym źródłom wejściowym (folder, biblioteka programu SharePoint lub skrzynka pocztowa).

Przepływ pracy w programie ABBYY Recognition Server zawiera zazwyczaj maksymalnie sześć konfigurowalnych etapów.

 1. Skanowanie/importowanie obrazów. Operator może skanować obrazy na stacji skanowania, a następnie wysłać je do programu ABBYY Recognition Server lub automatycznie zaimportowane przez ABBYY Recognition Server z folderu wejściowego (folderu sieciowego, folderu FTP, biblioteki programu SharePoint lub skrzynki pocztowej). Rozwiązanie umieszcza pliki graficzne w kolejce w celu ich automatycznego przetwarzania zgodnie z priorytetami.
 2. Rozpoznawanie. Proces OCR uruchamia się automatycznie na stacji przetwarzania. Jeżeli w systemie zainstalowanych jest kilka stanowisk do przetwarzania, pliki są rozdzielone równomiernie między stanowiska do przetwarzania dla uzyskania optymalnej wydajności. Dodanie kolejnych stanowisk przetwarzania pozwala zwiększyć liniową prędkość OCR.
 3. Weryfikacja (opcjonalnie) W niektórych przypadkach, na przykład podczas digitalizacji książki, potrzebna może być weryfikacja wyników rozpoznawania. Dzięki stacjom weryfikacji operator sprawdza wszystkie dokumenty lub tylko dokumenty które są poniżej pewnego progu dokładności
 4. Rozdzielenie dokumentów (opcjonalnie). Po przeprowadzeniu skanowania wsadowego lub importu, konieczne może być rozdzielenie dokumentów. Dokumenty mogą być rozdzielone za pomocą pustych arkuszy separujących, kodów kreskowych lub ustalonej liczby stron na dokument. Rozdzielenie może również być wykonane zgodnie z regułą skryptową.
 5. Klasyfikacja i indeksowanie (opcjonalnie). Indeksowanie dokumentów może być wykonywane automatycznie przez skrypt lub przez operatora na stacji do indeksowania, która umożliwia operatorowi ręczny wybór typu dokumentu i przypisanie mu odpowiednich atrybutów. Operator może również zweryfikować dane, którymi wypełniony został skrypt.
 6. Eksportowanie W końcowym etapie ABBYY Recognition Server dostarcza dokumenty wyjściowe do ich miejsca przeznaczenia (którymi mogą być foldery sieciowe, biblioteki dokumentów programu SharePoint lub adresy e-mail). Dodatkowo, skrypty mogą być stosowane do inteligentnego trasowania i doręczania dokumentów do systemów ECM na podstawie typów dokumentów i ich atrybutów.

Każdy pojedynczy przepływ działa niezależnie od pozostałych, według własnego harmonogramu i priorytetów.

WYMAGANIA SYSTEMOWE:

ABBYY Recognition Server na pojedynczym komputerze

 • Komputer PC z procesorem Intel® Pentium®/Celeron®/Xeon™/Core™, AMD K6/Athlon™/Duron™/Sempron™/Opteron™ lub procesorem kompatybilnym z minimalną prędkością taktowania 2 GHz i więcej niż dwoma rdzeniami.

Uwaga: W celu użytkowania ABBYY Recognition Server nie zaleca się korzystania z komputerów z ponad 12 rdzeniami. W tym przypadku, dodanie nowych rdzeni nie prowadzi do liniowego wzrostu wydajności. Aby dodatkowo zwiększyć wydajność, użyj stacji przetwarzania ABBYY Recognition Server zainstalowanej na innych komputerach.

 • System operacyjny: Microsoft® Windows® 10, Microsoft® Windows® 8.1, Windows® 8, Windows Server® 2012 R2 + Desktop Experience, Windows Server® 2012 + Desktop Experience, Windows Server® 2008 R2 SP1 + Desktop Experience, Windows® 7 SP1, Windows Server ® 2008 SP2 + Desktop Experience, Windows Vista® SP2
 • Pamięć: 4 GB RAM
 • Miejsce na dysku twardym: 20 MB na instalację i 2 GB dla działania programu *

Ważne! Wydajność ABBYY Recognition Server w dużym stopniu zależy od szybkości dysku. Pomimo faktu, że deklarowaną wydajność uzyskuje się przy użyciu standardowych dysków o wydajności 7500 obr./min, to zaleca się stosowanie szybszych dysków.

 • Konto, na którym jest uruchomiony serwer musi mieć uprawnienia do odczytu/zapisu w następujących gałęziach rejestru:
  • HKEY_CLASSES_ROOT
  • HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareABBYY
  • HKEY_CURRENT_USERSoftwareABBYY
 • Microsoft .NET Framework 4.5 wymagany jest dla:
  • przetwarzania dokumentów, przechowywania ich w programie Microsoft SharePoint,
  • eksportowania wyników przetwarzania do programu Microsoft SharePoint,
  • pracy z sieciowym interfejsem API serwera ABBYY Recognition Server
 • Program Microsoft Outlook 2000 lub nowszy (х86) wymagany jest do przetwarzania i wysyłania wiadomości e-mail za pomocą programu Microsoft Exchange Server i protokołu MAPI. Mimo to, można przetwarzać i wysyłać wiadomości za pomocą protokołu POP3/SMTP bez zainstalowanego programu Microsoft Outlook na komputerze
 • Internet Information Services (IIS 7 lub nowszy) wymagany jest w przypadku hostingu API ABBYY Recognition Server.
 • Skaner zgodny ze standardem TWAIN, WIA lub ISIS jest wymagany do pracy stacji skanowania.
 • Do pracy stacji skanującej wymagany jest MSXML6
 • W przypadku przetwarzania biblioteki dokumentów programu SharePoint i publikowania ich do biblioteki programu SharePoint trzeba użyć SharePoint 2010 lub SharePoint 2013.

ABBYY Recognition Server na wielu komputerach

Komponenty serwerowe

Server Manager + Remote Administration Console + COM-based API + Web Service + Google Search Appliance Connector + Microsoft Search IFilter

 • Komputer PC z procesorem Intel® Pentium®/Celeron®/Xeon™/Core™, AMD K6/Athlon™/Duron™/Sempron™/Opteron™ lub procesorem kompatybilnym z minimalną prędkością taktowania 2 GHz i więcej niż dwoma rdzeniami.

Uwaga: W celu użytkowania ABBYY Recognition Server nie zaleca się korzystania z komputerów z ponad 12 rdzeniami. W tym przypadku, dodanie nowych rdzeni nie prowadzi do liniowego wzrostu wydajności. Aby dodatkowo zwiększyć wydajność, użyj stacji przetwarzania ABBYY Recognition Server zainstalowanej na innych komputerach.

 • System operacyjny: Microsoft® Windows® 10, Microsoft® Windows 8.1, Windows® 8, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 R2 z dodatkiem SP1, Windows® 7 SP1, Windows Server® 2008 z dodatkiem SP2, Windows Vista® SP2
 • Pamięć: 4 GB RAM
 • Miejsce na dysku twardym: 20 MB na instalację i 2 GB dla działania programu *

Ważne! Wydajność ABBYY Recognition Server w dużym stopniu zależy od szybkości dysku. Pomimo faktu, że deklarowaną wydajność uzyskuje się przy użyciu standardowych dysków o wydajności 7500 obr./min, to zaleca się stosowanie szybszych dysków.

 • Konto, na którym jest uruchomiony serwer musi mieć uprawnienia do odczytu/zapisu w następujących gałęziach rejestru:
  • HKEY_CLASSES_ROOT
  • HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareABBYY
  • HKEY_CURRENT_USERSoftwareABBYY
 • Microsoft .NET Framework 4.5 wymagany jest dla:
  • przetwarzania dokumentów, przechowywania ich w programie Microsoft SharePoint,
  • eksportowania wyników przetwarzania do programu Microsoft SharePoint,
  • pracy z sieciowym interfejsem API serwera ABBYY Recognition Server
 • Program Microsoft Outlook 2000 lub nowszy (х86) wymagany jest do przetwarzania i wysyłania wiadomości e-mail za pomocą programu Microsoft Exchange Server i protokołu MAPI. Mimo to, można przetwarzać i wysyłać wiadomości za pomocą protokołu POP3/SMTP bez zainstalowanego programu Microsoft Outlook na komputerze

Stacja skanowania

 • Komputer PC z procesorem Intel® Pentium®/Celeron®/Xeon™/Core™, AMD K6/Athlon™/Duron™/Sempron™/Opteron™ lub procesorem kompatybilnym z minimalną prędkością taktowania 2 GHz i więcej niż dwoma rdzeniami.
 • System operacyjny: Microsoft® Windows® 8.1, Windows® 8, Windows Server® 2012 R2 + Desktop Experience, Windows Server® 2012 + Desktop Experience, Windows Server® 2008 R2 SP1 + Desktop Experience, Windows® 7 SP1, Windows Server® 2008 SP2 + Desktop Experience, Windows Vista® SP2
 • Pamięć: 4 GB RAM
 • Miejsce na dysku twardym: 2 GB (w tym 125 MB dla instalacji) *
 • Skaner obsługujący TWAIN, WIA lub ISIS
 • Karta graficzna i monitor (min. rozdzielczość 1024×768)
 • Klawiatura, mysz lub inne urządzenie wskazujące.
 • Dodatkowe oprogramowanie: Wymagany jest MSXML6

Stacja przetwarzania

 • Komputer PC z procesorem Intel® Pentium®/Celeron®/Xeon™/Core™, AMD K6/Athlon™/Duron™/Sempron™/Opteron™ lub procesorem kompatybilnym z minimalną prędkością taktowania 2 GHz i więcej niż dwoma rdzeniami.
 • System operacyjny: Microsoft® Windows® 8.1, Windows® 8, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 R2 SP1, Windows® 7 SP1, Windows Server® 2008 SP2, Windows Vista® SP2.
 • Pamięć: 4 GB. Dodatkowo dla każdego procesu rozpoznawania musisz mieć 300 MB.
 • Miejsce na dysku twardym: 600 MB na instalację i 2 GB dla działania programu *
 • Konto na którym jest uruchomiony serwer musi mieć uprawnienia do odczytu w następujących gałęziach rejestru:
  • HKEY_CLASSES_ROOT
  • HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareABBYY
  • HKEY_CURRENT_USERSoftwareABBYY
 • W przypadku przetwarzania biblioteki dokumentów programu SharePoint i publikowania ich do biblioteki programu SharePoint trzeba użyć SharePoint 2010 lub SharePoint 2013.

Stacja weryfikacyjna

 • Komputer PC z procesorem Intel® Pentium®/Celeron®/Xeon™/Core™, AMD K6/Athlon™/Duron™/Sempron™/Opteron™ lub procesorem kompatybilnym z minimalną prędkością taktowania 2 GHz i więcej niż dwoma rdzeniami.
 • System operacyjny: Microsoft® Windows® 8.1, Windows® 8, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 R2 SP1, Windows® 7 SP1, Windows Server® 2008 SP2, Windows Vista® SP2.
 • Pamięć: 4 GB RAM. (In a multiprocessor system, an additional 512 MB of RAM is required for each additional processor.)
 • Miejsce na dysku twardym: 700 MB na instalację i 2 GB dla działania programu *
 • Konto na którym jest uruchomiony serwer musi mieć uprawnienia do odczytu w następujących gałęziach rejestru:
  • HKEY_CLASSES_ROOT
  • HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareABBYY
  • HKEY_CURRENT_USERSoftwareABBYY
 • Karta graficzna i monitor (maks. rozdzielczość 1024×768)
 • Klawiatura, mysz lub inne urządzenie wskazujące.

Stacja indeksująca

 • Komputer PC z procesorem Intel® Pentium®/Celeron®/Xeon™/Core™, AMD K6/Athlon™/Duron™/Sempron™/Opteron™ lub procesorem kompatybilnym z minimalną prędkością taktowania 2 GHz i więcej niż dwoma rdzeniami.
 • System operacyjny: Microsoft® Windows® 8.1, Windows® 8, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 R2 SP1, Windows® 7 SP1, Windows Server® 2008 SP2, Windows Vista® SP2.
 • Pamięć: 4 GB RAM. (In a multiprocessor system, an additional 512 MB of RAM is required for each additional processor.)
 • Miejsce na dysku twardym: 500 MB na instalację i 2 GB dla działania programu *
 • Konto na którym jest uruchomiony serwer musi mieć uprawnienia do odczytu w następujących gałęziach rejestru:
  • HKEY_CLASSES_ROOT
  • HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareABBYY
  • HKEY_CURRENT_USERSoftwareABBYY

* Uwaga: Wymagane jest wolne miejsce na dysku dla prawidłowego funkcjonowania programu i może ono być większe w zależności od stopnia skomplikowania, jakości i ilości obrazów.

Rodzaje druku

Normalny, faks (tryb dla tekstów o niskiej rozdzielczości), maszyny do pisania, drukarki igłowe, OCR-A, OCR-B, MICR (E13B), gotycki.

Rodzaje kodów kreskowych

1D: Check Code 39, Check Interleaved 25, Code 128, Code 39, EAN 13, EAN 8, Interleaved 25, CODABAR (without checksum), UCC Code 128, Code 2 of 5 (Industrial, IATA, Matrix), Code 93, UPC-A, UPC-E, Patch Code i Postnet; USPS-4CB (Intelligent Mail Barcode).
2D: PDF 417, Aztec, dane matrycowe, kod QR.

Formaty wejściowe

 • Metody kompresji TIFF / wielostronicowych dokumentów TIFF: rozpakowane, CCITT Group 3, CCITT Group 3 FAX (2D), CCITT Group 4, PackBits, JPEG, ZIP, LZW
 • JPEG, JPEG 2000
 • PDF
 • DjVu
 • BMP
 • PNG
 • PCX, DCX
 • DOC, DOCX, RTF, ODT
 • XLS, XLSX, ODS
 • PPT, PPTX, ODP
 • TXT, HTML, HTM

Formaty wyjściowe

 • PDF, PDF/A do wersji 1.7, w tym oznakowany PDF, zoptymalizowany sieciowo PDF, chroniony PDF, skompresowany-MRC PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A-2a, PDF/A- 2b, PDF/A-2U, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3U
 • RTF
 • DOC, DOCX
 • XLS, XLSX
 • TXT, CSV
 • HTML
 • Native XML, Alto XML
 • TIFF
 • JPEG, JPEG 2000
 • JBIG2
 • PNG
 • EPUB
 • Wewnętrzny format FineReader (kompatybilny z FineReader)

Dostępne przyłącza do systemów korporacyjnych

Program Microsoft SharePoint; do przetwarzania bibliotek programu SharePoint Document oraz do publikowania w programie SharePoint należy użyć programu SharePoint 2010, SharePoint 2013 lub SharePoint Online
IFilter dla Microsoft Office SharePoint Server oraz Windows Desktop Search
Łącznik do Google Search Appliance

Dostępne opcje dostosowywania i integracji

Niestandardowe parametry przetwarzania zdefiniowane poprzez pliki XML (bilety XML)
API sieciowy
API COM
Skrypty VBScript i JScript

Licencje oprogramowania Recognitnion Server 4.0 konfigurowane są indywidualnie pod potrzeby klienta. Na ich funkcjonalność i cenę pływa wiele czynników m.in. produktywność (ilość stron możliwych do przetworzenia w skali miesiąca), obsługiwane formaty danych, czas trwania wsparcia technicznego oraz update assurance itd.

Generalny dystrybutor oprogramowania FineReader w Polsce: AutoID Polska S.A.
ABBYY Country Partner