ABBYY FlexiCapture 10

ABBYY FlexiCapture 10 ABBYY FlexiCapture 10 to kompleksowy produkt, umożliwiający przechwytywanie danych z wszelkiego rodzaju dokumentów. OCR, ICR, OMR, OBR
 
 • Opis
 • Funkcjonalność
 • Parametry techniczne
 • Prezentacje i dodatki

ABBYY FlexiCapture 10 to kompleksowy produkt, umożliwiający przechwytywanie danych z wszelkiego rodzaju dokumentów. FlexiCapture potrafi w ramach jednego potoku przekształcić dane z dokumentów następującego rodzaju, nie wymagając ręcznego sortowania i wprowadzania danych:

 • formularze wg szablonu, strukturalne: formularze podatkowe, ubezpieczeniowe, kwestionariusze, karty do głosowania i arkusze egzaminacyjne;
 • dokumenty quasi-strukturalne: faktury, zlecenia zakupu, potwierdzenia wpłaty i plecenia wysyłki;
 • dokumenty niestrukturalne: kontrakty, artykuły, listy, umowy dzierżawy i inne dokumenty pełnotekstowe;
 • różne kombinacje rodzajów dokumentów i dokumentów wielostronicowych: wielostronicowe kontrakty, umowy ze zwykłym tekstem i załączniki graficzne.

W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów pobierania danych, które wykorzystują standardowe szablony w celu wskazania systemowi pól z danymi na stronie, we FlexiCapture zastosowano szablony FlexiLayout, inteligentne opisy dokumentu, których można użyć w celu znalezienia najważniejszych danych na szerokiej gamie stron o zmiennym układzie. W celu przechwycenia właściwych danych, zastosowana w programie FlexiCapture technologia inteligentnego rozpoznawania dokumentów (IDR) wykorzystuje do sterowania modułem rozpoznawania firmy ABBYY zbiór reguł dotyczących obiektów i ich wzajemnych powiązań. Dzięki temu, jeden ogólny szablon FlexiLayout może podczas przetwarzania wielu dokumentów zastąpić wiele "stałych" szablonów.

ABBYY FlexiCapture oferuje również funkcję inteligentnej klasyfikacji dokumentów. Technologia FlexiCapture kategoryzuje przychodzące dokumenty z potoku. Tradycyjne systemy przechwytywania danych wymagają, aby pomiędzy zestawami dokumentów różnego typu wstawiane były przekładki lub kody specjalne, natomiast ABBYY FlexiCapture potrafi automatycznie rozpoznać rodzaj formularza lub dokumentu, jak również wykryć początek nowego dokumentu i ew. obecność załączników. Można więc zaoszczędzić czas i pieniądze, które zwykle poświęcane są na ręczne tworzenie, drukowanie i wstawianie przekładek.

ABBYY FlexiCapture automatycznie wykonuje trzy zadania - klasyfikuje dokumenty, sortuje je i lokalizuje pola.

Oferowane przez FlexiCapture 10 funkcje i możliwości mogą być szybko i z łatwością wykorzystane przez różnego rodzaju organizacje w celu udoskonalenia procesów biznesowych, ograniczenia kosztów i wydajniejszej obsługi klientów.

FlexiCapture

Klasyfikacja i przetwarzanie wszelkiego rodzaju dokumentów przebiegają automatycznie, bez potrzeby korzystania z dodatkowych modułów lub oprogramowania. Całość procesu można podzielić na następujące kroki:

Import dokumentów

 • wprowadzanie danych poprzez skaner typu TWAIN lub ISIS – z wbudowanymi funkcjami wstępnego przetwarzania obrazu
 • import dokumentów lub formularzy w różno rodnych formatach grafiki – TIFF, JPG, PCX, BMP
 • import za pośrednictwem plików PDF
 • import za pośrednictwem aktywnego folderu „Hot Folder” – pozwalającego na aktywny import obrazów
 • uproszczony import – z wykorzystaniem domyślnego profilu
 • profile skanowania i importu – tworzenie predefiniowanych ustawień importu

Rozpoznawanie dokumentów z automatyczną kontrolą poprawności

ABBYY FlexiCapture bazuje na wielokrotnie nagradzanych rozwiązaniach do rozpoznawania firmy ABBYY, oferujących niespotykaną dotąd dokładność i stabilność pracy.

Oferowane przez FlexiCapture rodzaje rozpoznawania to m.in.:

 • OCR – druk maszynowy, obsługa 190 języków, w tym rozpoznawanie pełnotekstowe dokumentów niestrukturalnych
 • ICR – pismo odręczne, obsługa 92 języków
 • OMR – znaczniki, w tym zakreślenia wokół wybranego tekstu lub wartości liczbowych, pola wyboru, krzyżyki, dymki itp.
 • OBR (kody kreskowe) – wiele rodzajów kodów paskowych

Etapami rozpoznawania, które uruchamiane są automatycznie i mogą być uruchamiane jako procesy w tle, są m.in.:

 • wstępne przetwarzanie obrazu – działania mające na celu poprawienie jakości rozpoznawania, takie jak korekta orientacji strony, odwrócenie lub wyprostowanie strony, a także usunięcie „szumów”
 • automatyczna klasyfikacja dokumentów – FlexiCapture dopasowuje istniejące szablony dokumentów do zaimportowanych obrazów i klasyfikuje poszczególne przychodzące strony wg rodzajów
 • wyodrębnianie danych i tekstu – zależnie od rodzaju dokumentu, rozwiązania do rozpoznawania firmy ABBYY precyzyjnie wyodrębniają odpowiednie dane i tekst
 • automatyczna kontrola poprawności danych – w celu zwiększenia dokładności rozpoznawania, w trakcie procesu automatycznie stosowane są wbudowane reguły kontroli poprawności

Weryfikacja

 • intuicyjny interfejs do weryfikacji, z możliwością dostosowywania – operatorzy mogą z łatwością sprawdzać dane, ponieważ każdemu rozpoznanemu znakowi przypisy wany jest status, który informuje, na ile pewny jest wynik jego rozpoznawania. Interfejs daje operatorowi możliwość zadecydowania, czy znak ma być zaakceptowany, czy poprawiony.
 • trzy tryby weryfikacji
  • weryfikacja z uwzględnie niem kontekstu pola
  • szybka weryfikacja grupowa, weryfikacja pól wyboru i podobnych wartości liczbowych w grupach
  • weryfikacja w oknie dokumentu w celu usunięcia błędów w regułach kontroli
 • poprawności
 • korekta błędów w tworzeniu dokumentu
 • łatwa korekta błędów za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść” i widoku miniatury dokumentu
 • ręczne indeksowanie – za pomocą KFI, w przypadku pól, których nie można wyodrębnić automatycznie
 • korekta wyników rozpoznawania „w locie”- automatyczna weryfikacja pól w dokumencie po zmianie granic bloku

Eksport, zapis plików do archiwizacji dokumentów

 • uproszczony eksport – zgodnie z predefinio wanymi ustawieniami
 • eksport obrazów wraz z danymi lub poprzez plik, możliwość zmiany rozdzielczości obrazu
 • eksport do pliku – formaty DBF, XLS, CSV, DCX i TXT, w tym obrazy dokumentów, wraz z wyodrębnionymi danymi
 • eksport do formatu XML * - w tym eksport binarnych plików obrazu
 • eksport do bazy danych za pośrednictwem ODBC
 • eksport do formatu PDF * lub PDF/A * - pliki przeszukiwalne dla celów archiwizacji

Wymagania systemowe

 • Systemy operacyjne: Windows 2000 Professional (SP2) Windows 2000 Server (SP2) Windows XP Windows Server 2003 Windows Vista
 • Obsługiwane formaty wejściowe: PDF, PDF/A, BMP, PCX, PNG, JPEG, TIFF, DCX
 • Rozpoznawane języki: pełną listę języków można znaleźć na stronie www.ABBYY.com
 • Rozpoznawanie znaków (OCR): 47 języków głównych z obsługa słowników (różne rodzaje tekstu – drukarka igłowa, maszyna do pisania, symbole typograficzne, OCR-A, OCR-B, MICR E13B),
  - 43 dodatkowych języków bazujących na łacińskim, cyrylicznym i greckim zestawie znaków
 • Rozpoznawanie pisma (ICR): 23 główne języki z obsługą słowników i odmianą, 69 dodatkowych języków bazujących na łacińskim, cyrylicznym i greckim zestawie znaków
 • Rozpoznawanie znaczników (OMR): zakreślenia wokół wybranego tekstu lub wartości liczbowych, pola wyboru, krzyżyki, dymki
 • Kod paskowy: 1D: Code 39, Check Code 39, lnterleaved 25, Check lnterleaved 25, EAN 13, EAN 8, Code 128, Codabar, Code 93, IATA 25, UCC-128, UPC-A, UPC-E, Matrix 2 z 5,
  Industrial 2 z 5, PostNet, 2D: PDF 417
 • Rodzaje znaków: zwykły tekst, tekst o stałej szerokości znaków, tekst podkreślony, litery w ramkach, ramki oddzielne, ramki półotwarte, tekst w ramce i ramce półotwartej
 • Formaty eksportu / zapisu danych: TXT, XLS, DBF, XML, CSV, do bazy danych za pośrednictwem ODBC
 • Formaty eksportu / zapisu obrazów: PDF, PDF/A (tylko obraz strony, tekst pod obrazem), TIFF, JPEG, PCX, BMP, PNG, DCX, do bazy danych za pośrednictwem ODBC
Generalny dystrybutor oprogramowania FineReader w Polsce: AutoID Polska S.A.
ABBYY Country Partner