ABBYY FlexiCapture 12

ABBYY FlexiCapture 12 ABBYY FlexiCapture 12 to kompleksowy produkt, umożliwiający przechwytywanie danych z wszelkiego rodzaju dokumentów.
 
 • Opis
 • Funkcjonalność
 • Parametry techniczne
 • Prezentacje i dodatki

ABBYY FlexiCapture 12 to kompleksowy produkt, umożliwiający przechwytywanie danych z wszelkiego rodzaju dokumentów. Nie wymagając ręcznego sortowania i wprowadzania danych FlexiCapture potrafi w ramach jednego potoku przekształcić dane z dokumentów następującego rodzaju:

 • formularze wg szablonu, strukturalne: formularze podatkowe, ubezpieczeniowe, kwestionariusze, karty do głosowania i arkusze egzaminacyjne;
 • dokumenty quasi-strukturalne: faktury, zlecenia zakupu, potwierdzenia wpłaty i plecenia wysyłki;
 • dokumenty niestrukturalne: kontrakty, artykuły, listy, umowy dzierżawy i inne dokumenty pełnotekstowe;
 • różne kombinacje rodzajów dokumentów i dokumentów wielostronicowych: wielostronicowe kontrakty, umowy ze zwykłym tekstem i załączniki graficzne.

Inteligentne przechwytywanie
Nowa wersja platformy FlexiCapture podnosi poprzeczkę w dziedzinie wydajności i czasu oczekiwania na korzyści, wykorzystując techniki uczenia się maszyn i przetwarzania języka naturalnego. Uniwersalna platforma przechwytywania dokumentów dla przedsiębiorstw umożliwiająca automatyczną klasyfikację, ekstrakcję, weryfikację pod kątem poprawności oraz przekazywanie danych pochodzących od klientów i z procesów operacyjnych - na przykład żądań klientów, zapytań czy transakcji. Ta platforma nowej generacji wykorzystuje szereg technik automatycznego uczenia maszyn, całkowicie odmieniając model przechwytywania i przetwarzania danych oraz upraszczając obsługę oprogramowania do przechwytywania danych dla przedsiębiorstw.

Automatyczne uczenie się
Nowe funkcje automatycznego uczenia skracają czas wdrażania do produkcji oraz redukują koszty bieżących konserwacji systemu. Użytkownik tej technologii może przeszkolić system pod kątem przetwarzania dokumentów o elastycznym lub nieregularnym układzie, a operator otrzymuje pełnię możliwości w zakresie edycji, poprawiania oraz odrzucania wyników automatycznego uczenia. System nie tylko uczy się na podstawie informacji zwrotnych otrzymywanych od użytkownika za pomocą zaawansowanej technologii uczenia się maszyn firmy ABBYY i NLP (przetwarzanie języka naturalnego), ale dodatkowo pozwala radykalnie ograniczyć koszty obsługi i konserwacji.

Zaawansowane metody klasyfikacji dokumentów
Docierające do firmy dane można klasyfikować wg formy i treści, wspomagając działające w organizacji procesy informatyczne. Oprogramowanie wykrywa wszystkie rodzaje dokumentów przychodzących i logicznie je segreguje, przyspieszając procesy udzielania odpowiedzi oraz podejmowania decyzji. Elementem technologii klasyfikacji dokumentów jest klasyfikowanie obrazów, które odbywa się przy użyciu technik uczenia głębokiego (konwolucyjnych sieci neuronowych) i umożliwia sortowanie dokumentów wg wyglądu lub występującego na nich wzorca oraz klasyfikację tekstu na podstawie analizy semantycznej i statystycznej. Użytkownicy oprogramowania ABBYY FlexiCapture mają do dyspozycji obie te technologie i mogą z nich korzystać osobno lub jednocześnie.

Skalowalność i optymalizacja wydajności
Oprogramowanie FlexiCapture podczas wdrażania można rozszerzać zarówno pionowo jak i poziomo, aby zapewnić środowisko do szybkiego przetwarzania dużych ilości dokumentów. Czy firma przetwarza ponad milion dokumentów dziennie, czy 1000 stron na minutę, architekturę FlexiCapture można rozbudować do każdej skali. Za pomocą centralnych narzędzi konfiguracji i zarządzania można zarządzać instalacjami na wielu serwerach, infrastrukturą rozproszoną oraz operatorami.

Obsługa wielu użytkowników
Za pomocą funkcji Multi-tenancy stworzysz bezpieczne odizolowane środowisko dla wielu użytkowników, z których każdemu możesz zdefiniować osobny zestaw uprawnień. Centralne narzędzia administracyjne i osobne licencje ułatwiają konfigurację funkcji ochrony danych w licznych grupach roboczych.  

Zaawansowane narzędzia monitorowania i statystyk
Te narzędzia umożliwiają analizowanie skuteczności przetwarzania dokumentów, zapewnianie ciągłości działania firmy, optymalizowanie oraz szeregowanie zasobów lub pakietów według stopnia ważności w celu maksymalizacji efektywności i eliminacji wąskich gardeł.

Bezproblemowa integracja
Niezawodne interfejsy API FlexiCapture i progresywne funkcje obsługi skryptów umożliwiają ścisłą integrację tego narzędzia z każdym systemem rejestracji i zaangażowania, w tym takich firm, jak SAP, Oracle, Microsoft, Laserfiche i wielu innych. 

Dokładne parametry wymagań sprzętowych wersji FlexiCapture 12 Standalone i FlexiCapture 12 Distributed można znaleźć na stronie producenta:
https://www.abbyy.com/pl-pl/flexicapture/specifications/

Formaty wejściowe


PDF

 W tym PDF/A

BMP

 czarno-biały, szary, kolor

PCX

 czarno-biały, szary

PNG

 czarno-biały, szary, kolor

JPEG

 szary, kolor

JPEG 2000

 szary, kolor

TIFF

czarno-biały - nieskompresowany, CCITT3, CCITT4, Packbits, ZIP;
szary - nieskompresowany, Packbits, JPEG, ZIP;
kolor - nieskompresowany, JPEG, ZIP.

DjVu

 czarno-biały, szary, kolor

DCX

czarno-biały, szary

Rodzaje eksportów i formatów

FlexiCapture zapewnia eksport do:
Plików Programu SharePoint 2003/2007/2010/2013
Bazy danych zgodne z ODBC
Dowolnego systemu ERP i przepływu pracy zatwierdzania faktur
Każdej zewnętrznej aplikacji za pomocą niestandardowych modułów skryptowych
FlexiCapture obsługuje eksport do następujących formatów:
Formaty danych wyjściowych: .XML, .TXT, .XLS, .DBF, .CSV. 
Formaty wyjściowe obrazów: PDF (tylko obraz, tekst pod obrazem), PDF/A (tylko obraz, tekst pod obrazem), TIFF, JPEG, JPEG2000, PCX, BMP, PNG, DCX.

Rodzaje tekstów


Typografia

,Drukowanie ręczne

Maszyna do pisania

Drukarka igłowa

Indeks

OCR-A

OCR-B

MICR (E13B)

MICR (CMC7)

Rodzaje kodów kreskowych


Kody kreskowe 1D

Kod 39

Kod czeku 39

Interleaved 25

Interleaved 25 z sumą kontrolną

EAN 13

EAN 8

Kod 128

Codabar

Kod 93

IATA 25

UCC-128

UPC-A

UPC-E

Matrix 2 z 5

Industrial 2 z 5

PostNet

Kod paskowy (1, 2, 3, 4, T/Transfer, 6)

Kody kreskowe 2D

PDF 417

Aztec

Datamatrix

Kod QR

Obsługiwane urządzenia skanujące

ABBYY FlexiCapture obsługuje urządzenia skanujące kompatybilne z TWAIN, ISIS i WIA. Takie skanery można znaleźć wśród popularnych modeli oferowanych przez Avision, Brother, Canon, Epson, Fujitsu, HP, Kodak, Lexmark, Microtek, Mustek, Oki, Panasonic, Plustek, Ricoh, Visioneer, VuPoint, Xerox i wielu innych producentów.

Jak to działa(faktury):


Etapy przetwarzania między wpłynięciem faktury a jej zaksięgowaniem:

Dzięki zastosowaniu programu ABBYY FlexiCapture for Invoices, przetwarzanie faktur może zostać uruchomione natychmiast po otrzymaniu dokumentów w dowolnej formie lub formacie. Rozwiązanie to automatycznie klasyfikuje faktury i noty kredytowe oraz identyfikuje wszystkie istotne dane na dokumencie. Rozpoznane wartości są przekazywane przez wielopoziomowe kontrole a dane główne są dopasowywane w celu zapewnienia ich spójności i zgodności. Prawidłowo uzgodnione faktury zamówienia mogą być wysłane natychmiast do zapłaty, natomiast dokumenty wymagające dodatkowego przeglądu kierowane są do księgowego. Ostatecznie, gotowe dane transakcji są kierowane do przepływu pracy i czekają do zatwierdzenia lub dostarczane są bezpośrednio do systemu ERP, systemu księgowego lub bazy danych.

ABBYY FlexiCapture for Invoices automatycznie tworzy elektroniczne archiwum faktur dostarczając zdjęcie każdej faktury z kluczowymi polami indeksów, aby zapewnić szybki dostęp do każdej faktury w dowolnym momencie.

Wprowadzanie faktury

 • Wspomaga wiele kanałów wejściowych: e-mail, sieciowe skanowanie faktur, MFP, FTP, przechwytywanie przez telefon, faks itd.
 • Zapewnia identyczne przetwarzanie dokumentów niezależnie od formy czy formatu

Rozpoznawanie i zatwierdzanie danych

 • Zasady zatwierdzania danych w poszczególnych krajach
 • Uzgadnianie zamówienia
 • Zaawansowane uzgadnianie faktur przy uwzględnieniu danych głównych
 • Kontrole arytmetyczne
 • Dokładne wskazówki przez rozbieżności

Przegląd danych i zatwierdzanie faktur

 • Inteligentne trasowanie dokumentów na każdym etapie:
 • Osobom odpowiedzialnym za zatwierdzenie poprzez zatwierdzanie przepływu pracy
 • Księgowym do przeglądu i wniosków dotyczących uzyskania brakujących informacji
 • Do zwrotu do dostawców w przypadku niezgodności faktur
 • Przetwarzanie głosowe oraz błyskawiczne księgowanie ważnych uzgodnionych dokumentów zamówienia

Księgowanie i archiwizowanie

 • Dostarczanie do systemów ERP, aplikacji budżetowych i baz danych
 • Zautomatyzowane indeksowanie faktur wg pól kluczowych, aby zapewnić szybki i łatwy dostęp
 • Transformacja obrazów do formatów archiwalnych i dostarczanie do systemów ECM w celu długotrwałego przechowywania
Generalny dystrybutor oprogramowania FineReader w Polsce: AutoID Polska S.A.
ABBYY Country Partner